Toimintamme tunnuslukuja vuodelta 2015

Energianmyynti:

  • Kaukolämmön myynti 72 GWh
  • Maakaasun myynti 42 GWh

Asiakkaat:

  • Kaukolämpöasiakkaita 272
  • Maakaasuasiakkaita 156

Verkostopituudet:

  • Kaukolämpöverkosto 32 km
  • Maakaasuverkosto 49 km

Liikevaihto 7,7 M€

Kaukolämpöä ja maakaasua

Taloudellisesti puhdasta energiaa, luontoa säästäen ja tulevaisuutta ajatellen

 

Kangasalan Lämpö Oy on Kangasalan kunnan alueella toimiva kaukolämpö- ja maakaasupalveluja tarjoava lämpöyhtiö.


Kartta maakaasu- ja kaukolämpöverkostostamme

Maakaasun kulutusilmoitus